КЛУБ „ЕТНОИЗСЛЕДОВАТЕЛ” ПО ПРОЕКТ ОБЩИНА ОРЯХОВО

В изпълнение на предвидената първа дейност от проект „Да съхраним себе си – модел на етническа идентичност” на Община Оряхово към ЦОИДУЕМ се създаде клуб „Етноизследовател” с ръководител д-р Евгения Найденова, директор на Историческия музей в град Оряхово. В продължение на повече от два месеца участниците в него работиха за събиране на информация за миналото на етносите в родния край и за техните характерни празници и обичаи. С цел запознаване и прилагане на народните традиции за Коледа и Нова година изработиха сурвачки и снежни човечета от вълнени материали под умелото ръководство на майсторката Наташа Манчова. Празничните изделия бяха включени в изложба по време на спектакъла на ОДК Оряхово „Коледна магия”. Осъществиха се срещи с Верка Иванова, Севда Касабова, Дервише Мишева, Цветана Ставрова, Юмер Юмеров и Веселина Грегова. Те разказаха интересни неща, които етноизследователите записаха старателно. Посетиха техническа служба в общината и разгледаха стари карти. Откриха къде се намира старото турско училище и се снимаха пред него.  Докоснаха се до реликвите на Ботев и неговата чета на кораба „Радецки”. Подговиха се и участваха в следващата проектна дейност – етнофорум, който представи постигнатите резултати.

 

Презентация „Клуб Етноизследовател” - „Да съхраним себе си – модел на етническа идентичност” (PowerPoint файл формат)

Презентация „Какво научихме за миналото на етносите в Оряхово“ (PowerPoint файл формат)

Презентация „Семейни празници и обичаи“ (PowerPoint файл формат)

 

ЕТНОФОРУМ

На 12 февруари 2016 г. в ХГ „Проф. Марин Върбанов” се проведе Етнофорум на тема „Междуетнически диалог и осъзнаване на споделената отговорност към културното етническо наследство”. Той е част от проекта „Да съхраним себе си – модел на етническа идентичност” на Община Оряхово към ЦОИДУЕМ и представлява своеобразен заключителен етап на първата проектна дейност – създаване на клуб „Етноизследовател” с цел проучване на местната история, традиции и етнокултурната идентичност на различните етноси, живели в Оряхово. Етнофорумът започна с встъпителните думи на координатора Габриела Велкова. В три последователни презентации ръководителят на клуба Евгения Найденова проследи отделните етапи от работата на етноизследователите и представи обобщение на събраната информация за живота, бита и обичаите на ромите, турците, евреите и българите от Оряхово. Част от малките етноизследователи развълнувано сами представиха наученото от тях. Накрая всеки участник в етноклуба получи грамота и снимка, представяща момент от съвместната дейност. На етнофорума присъстваха Асен Бошнаков - медиатор на клуба, Юмер Юмеров и Веселина Гергова – събеседници, предоставили интересна информация, представители на различни институции и граждани.

Снимки от събитието: