КОНФЕРЕНЦИЯ „ДИКО ИЛИЕВ В ПАМЕТТА НА ПОКОЛЕНИЯТА”

На 31 май 2016 г. в ХГ „Проф. Марин Върбанов” се състоя конференция „Дико Илиев в паметта на поколенията”, организирана с партньорството на Народно читалище „Надежда 1871”. Г-н Росен Добрев, кмет на Община Оряхово откри конференцията и приветства всички участници. Свои съобщения представиха Атанас Иванов – музиковед, Атанас Звездинов – писател, журналист, Иван Денов - военен диригент, доц. Д-р Йорданка Манкова, Веселка Димитрова – експерт ДА Монтана, Хризантема Рашева – секретар на НЧ „Надежда 1871”, Кузман Кузманов – диригент на духовия оркестър при читалището, Весела Пелова – гл. експерт ДА Враца и д-р Евгения Найденова – директор на ИМ гр. Оряхово. Съобщенията ще бъдат публикувани в сборник. Конференцията ръководи доц. Д-р Йорданка Манкова. Присъстваха гости от РИМ Враца и Държавен архив Монтана, граждани – почитатели на Дикоилиевата неповторима музика.

 

 

 

Нови сведения, снимки и документи за Дико Илиев – резултати от реализирания проект на музея в Оряхово


На 31 май 2016 г. с реализирането на конференцията, посветена на уникалния създател на „Дунавското хоро” официално приключи и проектът „Дико Илиев в паметта на поколенията” на Исторически музей град Оряхово. Чрез подкрепата на програмата „Участвам – дарявам - променям”, администрирана от Сдружение „1 юни” с екип Наталия Костадинова и Иван Янков, работихме за популяризиране творчеството на народния композитор и за обогатяване на наличните музейни материали за Дико Илиев с нови свидетелства. Добри партньори бяха НЧ „Надежда 1871”, Фондация „Родова памет” и Държавен архив – Враца. Заедно с читалището и активната организаторска дейност на секретаря Хризантема Рашева се проведе честването на годишнината от рождението на Дико Илиев. На празничния концерт главен експерт Весела Пелова представи вестник „Наследие” за живота и творчеството на музиканта, издаден по проекта и подготвен от Държавен архив – Враца. Присъстващите имаха възможността да изгледат видеоматериал с Дико Илиев – фрагменти от 5 различни филма на Българската национална телевизия.
Историческият музей гостува на СОУ „Христо Ботев” – гр. Оряхово, ОУ „Христо Ботев” – с. Остров и НУИ „Панайот Пипков” – гр. Плевен. За ученическата аудитория бяха подготвени презентация и нов видеоматериал за Дико Илиев с фрагменти на телевизионните продукции. Бяхме посрещнати с внимание. Учениците имаха положително отношение към инициативата и слушаха с интерес. Важна проектна дейност беше работата в Държавните архиви във Враца, Монтана и Военноисторическия архив във Велико Търново. Откриха се нови сведения, снимки и документи. Сред тях са архивни свидетелства за постъпването на Дико Илиев в 16-ти Ловчански пехотен полк, заповеди за неговото назначаване като щаб-тръбач в 36-ти Козлодуйски пехотен полк, повишаването в офицерско звание и назначаването му за диригент на музикантския взвод. За първи път разполагаме с документи за житейския път и работата на композитора в полковете. Осъществиха се срещи с внука на Дико Илиев – Пламен Илиев, с Панка Пагелска и Нейчо Савчев, с музиканта Ангел Мановски, с Галина Йолкова – управител на информационен туристически център – гр. Мизия, с бившия уредник Николай Пачев. Техните разкази за Дико Илиев са записани и стават част от създадената видеотека към музейния отдел „Дико Илиев”.  Своя информация предостави Исторически музей Ботевград със съдействието на директора Тодорка Коцева. На съвременни носители са прехвърлени архивни записи от касетки за касетофон. Осигурени са архивен шкаф и кутии за по-добро съхранение на всички материали. Създаден е музеен сайт, в който има сведения – отдел „Дико Илиев”, който ще представя публикации за композитора. В печат е дипляна за Дико Илиев. Подготвя се сборник със съобщенията от проведената тематична конференция. Изпълнението на проекта по програмата „Участвам – дарявам - променям” на Сдружение „Първи юни” с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” представлява сериозен принос в популяризирането и в събирането на нови материали за Дико Илиев, което ще продължи и чрез бъдещата музейна работа.


Евгения НАЙДЕНОВА, ИМ Оряхово – координатор по проекта