Изложба за Дните на наследството в Исторически музей-Оряхово

От 1985 г. насам ежегодно през месец септември всички държави, подписали Европейската културна конвенция, вземат участие в Европейските дни на наследството – съвместна инициатива на Европейската комисия и Съвета на Европа. Дните на наследството са най-мащабното културно събитие не само в Европа, но и в света. Историческият музей в гр. Оряхово се включва от 2008 г.
На 21 септември 2018 г. в музея беше открита изложба, посветена на Европейските дни на наследството и на Европейската година на културното наследство. Експозицията се нарича „Пламъкът на миналото” и представя антични глинени лампи от фонда на Исторически музей-Оряхово и Регионален исторически музей – гр. Враца.

 

 

 
Сред най-интересните експонати от нашия музей са находките от крепостта Вариана при с. Лесковец. Една от тях е изработена от бяла глина и има релефно изображение на сепия. Друга е украсена с палмета. Върху трета, от която е запазен само фрагмент, е имало изобразен орел. Вниманието привличат също тази с цветна гледжосана повърхност, фрагментът от многофитилна лампа, намерен в местността Калето, както и част от лампа с дръжка във форма на кръст. Интересни са лампите с геометрична украса от Августа и двете от Байкал.
Много любопитни са артефактите от фонда на РИМ-Враца. Те са от крепостта Августа при с. Хърлец, Рациария при Арчар и Калето при Мездра. Върху дъното на някои от тях има марки. Други са с интересни релефни изображения, като куче и човешка фигура. Впечатляваща е също трифитилната лампа.

д-р Деница ПЕТРОВА, ИМ-Оряхово