Изложба за Деня на Оряхово в къща музей „Дико Илиев”

На Деня на Оряхово 21 ноември 2018 г. в къщата музей „Дико Илиев” беше отрита изложба „Апостолското дело на Дико Илиев – духовите оркестри на Северозападна България”. Изложбата включва девет експозиционни табла, посветени на духовите музики в Букьовци (дн. гр. Мизия), Септемврийци, Комарево, Рогозен, Хайредин, Ботево, Вировско, Лепица и Лехчево със списъци на музикантите и фотографии. Използвани са материали от изследванията на до. Йорданка Манкова, от сайт „Карта на времето”, както и сведения, предоставени от Галина Йолкова от Туристически и информационен център гр. Мизия, Галина Славейкова от читалището в с. Септемврийци, Димитрина Георгиева от читалището в с. Хайредин, Галя Борисова от читалището в с. Лехчево и Веселка Борисова от читалището в с. Комарево.
Експозицията включва и духови инструменти, които бяха определени като тип от господин Кузман Кузманов, диригент на духовия оркестър при Читалище „Надежда”. Голяма част от инструментите са дарение от Оряховското читалище. Два са дарени от Венелин Сабадошев, а един от читалището в гр. Козлодуй.
Специални гости на откриването бяха кметът на Община Оряхово Росен Добрев; Румяна Декова, председател на Общински съвет гр. Оряхово; Богдан Щербян, дипломатически съветник на Посолството на Румъния в България; Аурел Бъженару, гмет на гр. Дъбулени, Румъния, и представители на кметството; Адриан Гълван, кмет на гр. Бекет, Румъния, Гиджи Стамил, заместник-кмет, и представители на кметството; Росица Койнова, кмет на с. Селановци; Ирена Станкулова, кмет на с. Остров.