Ден на археологията Оряхово

Вече е традиция Исторически музей – гр. Оряхово да отбелязва Деня на археологията 14 февруари. От първото тържество през 2009 г., посветено на Васил Златарски, до презентацията „Богатствата на музея“ през 2018 г., всеки път се подготвя нещо различно, понякога шеговито, друг път с научна насоченост – древни легенди, биографии на велики изследователи, истории за значими открития.

Тази година, когато музеят отбелязва Деня за десети пореден път, беше представена презентация на тема „Археологически проучвания в Община Оряхово“.
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В ОБЩИНА ОРЯХОВО (Power Point презентация)

В нея се проследяват първите изследвания от XVIII-XIX в., теренните обхождания и археологическите разкопки на средновековната крепост Камъка през 1968-1971 г., на римската Вариана през 2004 г., средновековния некропол през 2008 г. и османския през 2016 г.
Сред гостите на музея бяха Росен Добрев, кмет на Община Оряхово, Румяна Декова, председател на Общинския съвет, служители на Общинската администрация, ученици.

д-р Деница ПЕТРОВА, ИМ-Оряхово

СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО: